OUR LIBRARY

 

Contact us in any
of the following ways:

 

tel: +48 (012) 266 39 10

fax: +48 (012) 266 39 11

mobile: +48 0 507 470 880

SNP@mtDNAtest.com

 

We would love to hear
from you!

 New thinking

Book publications

·     Goodwin W, Linacre A, Hadi S. An Introduction to Forensic Genetics. ISBN-13: 978-0470710197, 2nd Edition, 2010 (New chapter on non–human forensic genetics, including identification of bacteria and viruses, animals and plants).

·     Saferstein R, Forensic Science, From the Crime Scene to the Crime Lab - 2nd Edition, ISBN-13: 9780131391871, 2012.

·     Butler JM, Forensic DNA Typing, Second Edition: Biology, Technology, and Genetics of STR Markers, ISBN-13: 978-0121479527, Edition: 2, 2005.

·     Birkbauser VB, DNA fingerprinting state of sciences. Switzerland 1993.

·     Butler JM, DNA fingerprinting: an introduction. Academic Press 2001.

 

Useful links

SocietiesAn introduction to forensic Genetics

Standardization and validation

Databases

mtDNA Typing (maternal line)Forensic Science International Journal

Y-STRs Typing (paternal line)

 JournalsForensic Science International - Genetics- Journal

Personal identification

Genetic genealogy

Inheritance of mitochondrial disorders

 

 Information bulletins:

 

 

Nagrody Nobla 2010:

 • Nagrodę Nobla 2010 w dziedzinie medycyny i fizjologii otrzymał brytyjski biolog Robert Geoffrey Edwards za opracowanie metody zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro), w wyniku której w 1978 r. przyszło na świat pierwsze "dziecko z probówki", dziewczynka Louise Brown.

 • http://youtube.googleapis.com/v/0hq2wvhuAf8&feature
 • http://www.youtube.com/v/vGbIL9QWSsM&feature
 

 Nagrody Nobla 2009 z zakresu biologii molekularnej:

 • w dziedzinie fizjologii i medycyny  za odkrycie i opisanie biologicznych efektów działania enzymu telomerazy i   "telomerów", czyli ochronnych sekwencji DNA występujących na końcach chromosomów, decydujących o liczbie podziałów komórkowych a więc mających wpływ  między innymi na procesy starzenia i nowotworzenia.

 http://www.youtube.com/v/LdEfXTh-y4g&hl

http://www.youtube.com/v/CCNuG2ejBuE

  

 • w dziedzinie chemii za krystalizację struktury  i opisanie biologicznych aspektów działania "rybosomów" czyli głównych składowych maszynerii komórkowej, odpowiedzialnej za przepisywanie informacji z RNA i syntezę białek.

 http://www.youtube.com/v/sbr03G2Oj8E&hl

http://www.youtube.com/v/D5vH4Q_tAkY&hl

    

 •  Selected YouTube animations:

  • 3D medical animation mitochondria for ninapharm

  • http://www.youtube.com/v/eOdtrhl5QYA&feature


  • Mitochondrial DNA (mitochondrialne DNA)

  • http://www.youtube.com/v/yF7esxWJj1Q


  • The Human Genome Project Video - 3D Animation Introduction

  • http://www.youtube.com/v/XuUpnAz5y1g&hl


  • What If? A world without code -- DNA

  • http://www.youtube.com/v/HMjfZB22O3k&feature


  • Neanderthal DNA sequenced - Analysis (DNA Neandertalczyka)

  • http://www.youtube.com/v/hEE9DzntgOc
  • http://www.youtube.com/watch?v=hEE9DzntgOc


  • The Stages of Mitosis (etapy mitozy - podział komókri)

  • http://www.youtube.com/v/2WwIKdyBN_s&feature


  • DNA MUTATION (mutacja DNA)

  • http://www.youtube.com/v/kp0esidDr-c&feature


  • SNPs - Single Nucleotide Polymorphisms (Polimorfizm pojedynczych nukleotydów)

  • http://www.youtube.com/v/9rPDa2ACtog&feature


  • DNA Transcription and Protein Assembly (Transkrypcja DNA i składanie białek)

  • http://www.youtube.com/v/983lhh20rGY&feature


  • Inside Human Cell (wnętrze ludzkiej komórki)

  • http://www.youtube.com/v/o7qN9KspjG8&feature


  • Home - (od cyjanobakterii do Nowego Jorku) http://www.youtube.com/watch?v=jqxENMKaeCU

  Home

References

 • Marquez MC. Interpretation guidelines of mtDNA control region sequence electropherograms in forensic genetics. Methods Mol Biol. 2012;830:301-19. doi: 10.1007/978-1-61779-461-2_21. PubMed PMID: 22139669.

 • Bandelt HJ, van Oven M, Salas A. Haplogrouping mitochondrial DNA sequences in Legal Medicine/Forensic Genetics. Int J Legal Med. 2012 Nov;126(6):901-16. doi: 10.1007/s00414-012-0762-y. Epub 2012 Sep 1. PubMed PMID: 22940763.

 • Seo Y, Uchiyama D, Kuroki K, Kishida T. STR and mitochondrial DNA SNP typing of a bone marrow transplant recipient after death in a fire. Leg Med (Tokyo). 2012 Nov;14(6):331-5. doi: 10.1016/j.legalmed.2012.06.001. Epub 2012 Jul 7. PubMed PMID: 22776743.

 • Salas A, Coble M, Desmyter S, Grzybowski T, Gusmão L, Hohoff C, Holland MM, Irwin JA, Kupiec T, Lee HY, Ludes B, Lutz-Bonengel S, Melton T, Parsons TJ, Pfeiffer H, Prieto L, Tagliabracci A, Parson W. A cautionary note on switching mitochondrial DNA reference sequences in forensic genetics. Forensic Sci Int Genet. 2012 Dec;6(6):e182-4. doi: 10.1016/j.fsigen.2012.06.015. Epub 2012 Jul 25. PubMed PMID: 22840856.

 • Holland MM. Molecular analysis of the human mitochondrial DNA control region for forensic identity testing. Curr Protoc Hum Genet. 2012 Jul;Chapter 14:Unit14.7. doi: 10.1002/0471142905.hg1407s74. PubMed PMID: 22786611.

 • Rizzi E, Lari M, Gigli E, De Bellis G, Caramelli D. Ancient DNA studies: new perspectives on old samples. Genet Sel Evol. 2012 Jul 6;44:21. doi: 10.1186/1297-9686-44-21. Review. PubMed PMID: 22697611; PubMed Central PMCID: PMC3390907.

 • Green RE, Briggs AW, Krause J, Prüfer K, Burbano HA, Siebauer M, Lachmann M, Pääbo S. The Neandertal genome and ancient DNA authenticity. EMBO J. 2009 Sep 2;28(17):2494-502. doi: 10.1038/emboj.2009.222. Epub 2009 Aug 6. Review. PubMed PMID: 19661919; PubMed Central PMCID: PMC2725275.

 •  Neiman M, Taylor DR. The causes of mutation accumulation in mitochondrial genomes. Proc Biol Sci. 2009 Apr 7;276(1660):1201-9. doi: 10.1098/rspb.2008.1758. Epub 2009 Jan 20. Review. PubMed PMID: 19203921; PubMed Central PMCID: PMC2660971.

 • Chinnery PF. Inheritance of mitochondrial disorders. Mitochondrion. 2002 Nov;2(1-2):149-55. PubMed PMID: 16120317.
 • Saneto RP, Sedensky MM. Mitochondrial Disease in Childhood: mtDNA Encoded. Neurotherapeutics. 2012 Dec 6. PubMed PMID: 23224691.

 • Payne BA, Wilson IJ, Yu-Wai-Man P, Coxhead J, Deehan D, Horvath R, Taylor RW, Samuels DC, Santibanez-Koref M, Chinnery PF. Universal heteroplasmy of human mitochondrial DNA. Hum Mol Genet. 2013 Jan 15;22(2):384-90. doi: 10.1093/hmg/dds435. Epub 2012 Oct 16. PubMed PMID: 23077218; PubMed Central PMCID: PMC3526165.

 • Pakendorf B, Stoneking M. Mitochondrial DNA and human evolution. Annu Rev Genomics Hum Genet. 2005;6:165-83. Review. PubMed PMID: 16124858.

 • Disotell TR. Discovering human history from stomach bacteria. Genome Biol. 2003;4(5):213. Epub 2003 Apr 28. Review. PubMed PMID: 12734001; PubMed Central PMCID: PMC156578.

UA-38734371-1